windows | Mac os | linux | 电脑故障 | 网络知识 | 电脑百科 | 破解软件 | 网页编程 | 电脑配置 |

电脑配件价格2016.3-CPU

G1840/2.8G/原        1150228
G3260/3.3G/原        1150370
I3   4170/3.7G/原      1150775
I5   4460/3.2G/原      11501210
I5   4590/3.3G/原      11501295
I7   4790/3.6G/原      11502045
I7   4790K/4.0G/原     11502230
G1840/2.8G/散        1150190
G3260/3.3G/散        1150320
I3   4170/3.7G/散      1150662
I5   4460/3.2G/散      11501065
I5   4590/3.3G/散      11501165
XEON E3-1231V3/3.4G/散 1150 1465
XEON E3-1231V5散 1620
I3   6100/3.7G/散      1151755
I5   6400/2.7G/散      11511075
I5   6500/3.2G/散      11511185
A4    6300/3.7/盒    FM2 185
X4  860K/3.7G/盒   四核378
A8  7650K/3.3G/盒  四核490
A10   7850K/3.7G/盒  四核790
FX   6300/3.5G/盒    六核
FX   8300/3.3G/盒    八核780
  • 电脑配件价格2016.3-CPU 相关内容:
  • 电脑配件价格2016.3--硬盘
  • 创见 370S 128G 285创见 370S 256G 490创见 S400 128GM.2 380创见 360S 128G 269台电 SD128GBS550249台电 SD240GBS500金士顿 SV300S3-120G 260金士顿 SV300S3-240G 459金士顿骇客 SHFS37A-240G三星 850EVO 120G308三...

  • 电脑配件价格2016.3-主板
  • GA-Z170-HD3890GA-Z170-HD3 DDR3890GA-Z170M-D3H850GA-H170-HD3785GA-G1.SNIPER B7870GA-B150-HD3750GA-B150-HD3 DDR3720GA-B150M-DS3P660GA-B150M-D3H DDR3650GA-B150M-HD3 595GAB150M-D3V560GA-H110M-DS2V DDR3 499GA-H110M-DS2 DDR3 495HIFI K1-i(K歌主板H81).450H...

  • 查看更多>>

    电脑配置